Cykl 10 i 3 został ukończony w 2012 roku i liczy około 23 druków o różnej wielkości. Jest to jeden z pierwszych cykli graficznych i przypadków badań materiałowych.

Chodzi o znalezienie sposobu na połączenie macierzy i ich rozmieszczenia. Jak zauważyłeś, głównym elementem są ryby lub ryby i tak, bardzo je kocham. To fantastyczny znak graficzny, element, który od wieków inspirował artystów do tworzenia rytmów, kompozycji, faktur, ornamentów. I tak mi się stało. Wszystkie prace są wykonane przy użyciu 10 matryc z rybkami i 3 kółkami. Macierze służyły jako moduły do wykonywania różnych kombinacji. Prace te były prezentowane na Ukrainie iw Polsce podczas kilku sympozjów i projektów osobistych.

2012