Wojny Anatomii

Geometria w swoim pierwotnym znaczeniu to badanie kształtów, rozmiarów i względnych położeń ich części, a także konwersja figur. Z kolei anatomia jest nauką, która bada budowę ludzkiego ciała, związki narządów i ich wspólne funkcjonowanie jako jednego ciała. W ten sposób otrzymujemy koncepcję, w której rolę figur przestrzennych, obiektów badań odgrywa ciało ludzkie, a antropomorfizm jest istotną cechą form geometrycznych. Środowisko, w którym rozważa się ten stosunek, to stres, agresja i maksymalizacja interakcji dla geometrycznych kształtów-ludzi – wojna. W swoich pracach zwracam uwagę na kwestie, które pojawiają się po zderzeniu dwóch ciał jako alegoria traumatycznych i destrukcyjnych następstw wojny, które bezpośrednio dotykają ludzi – przedmioty.

Tematem centralnym jest sama istota pojęcia deformacji lub utraty stabilnej formy. Wyobrażenie sobie człowieka przedstawionego za pomocą geometrycznych kształtów przedstawia koncepcję fizycznych i duchowych aspektów podświadomości. W związku z tym uosobienie niewidocznej dla oka traumy emocjonalnej, będącej wewnętrzną konsekwencją wojny, następuje zniszczenie anatomii i nienaturalne umieszczenie w przestrzeni ludzkiego ciała, zniekształcenie ogólnego projektu, którego celem jest ukazanie z zewnątrz procesów wewnętrznych wywołujących starcia – energia potencjalna wojny jest diametralnie odwrotnym wektorem, który zamiast wspierać trwałość, pociąga za sobą zmianę formy fizycznej. Duża liczba zdeformowanych brył wywołuje zmiany w całym środowisku systemu.

 

 

2015 – 2017