XII Apostołów

Projekt pracy licencjackiej na Lwowskiej Akademii Sztuki na Ukrainie, którego podstawą jest wątek religijny. Dzieło to składa się z 5430 figur modlitewnych, a także zawiera określone symbole związane z dwunastoma apostołami, uczniami Jezusa Chrystusa, którzy odzwierciedlają ich cuda i drogę życia. W tej pracy chciałem pokazać prawdziwe znaczenie prawdy i co stoi obok tych słów. Praca wykonana w technice linorytu (wybijka) na bawełnianej tkaninie o wymiarach 1,20 × 16 metrów.

2014